làm hồ sơ xin việc

Trong hồ sơ xin việc không nên đề cập tới những điều gì

Một số người thường cung cấp thông tin về lương trong hồ sơ., việc này hoàn toàn không cần thiết và đôi lúc khiến nhà